Logo Image
Welkom bij de vragenlijst van het onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente 2015.

Het invullen van de enquête duurt slechts 5 minuten. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Indien u wilt wisselen tussen pagina’s kunt u daarvoor de knoppen onderaan de vragenlijst gebruiken. Gebruik daarvoor niet de browser knoppen. 

Klik op 'Volgende' om naar de vragenlijst te gaan. Alvast hartelijk dank voor uw deelname.


Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De gegevens die worden vastgelegd over de enquête die u heeft ingevuld bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd. Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête te kunnen invullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gewijzigd om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes worden niet gecombineerd met uw ingevulde gegevens.